Produkty v kategorii plastová okna

Plastové okno 84

Rovné křídlo, 3 těsnění, trojsklo.

Plastové okno 84

Plastové okno 76 2/2

rovné křídlo, 2 těsnění, dvojsklo

Plastové okno 76 2/2

Plastové okno 76 2/3

rovné křídlo, 2 těsnění, trojsklo

Plastové okno 76 2/3

Plastové okno 76 3/2

Rovné křídlo, 3 těsnění, dvojsklo.

Plastové okno 76 3/2

Plastové okno 76 3/3

Rovné křídlo, 3 těsnění, trojsklo.

Plastové okno 76 3/3

Plastové okno 71

Rovné křídlo, 2 těsnění, dvojsklo.

Plastové okno 71

Napište nám

Poučení o zpracování osobních údajů
Po odeslání bude společnost Jiří Louda (IČ: 701 73 397) zpracovávat a spravovat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem vyřízení mého požadavku uplatněného touto formou, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení mého požadavku, nebude-li souhlas odvolán dříve. více

Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů Správci mám právo na: (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (III) podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (IV) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (V) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (VI) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (VII) na přenositelnost údajů a (VIII) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Rychlý kontakt

Okna Louda
Skalice 104
503 03 Smiřice
Česká republika

Tel.: 737 379 440
E‑mail: info@okna-louda.cz

Další sortiment